Aperio AB

Vi är ett företag som tillhandahåller konsulttjänster inom coaching, ledarskapsutveckling och webbaserade utvärderingsmetoder.

Vi hjälper individer och företag lägga grunden för vidareutveckling, förbättring och effektivisering genom kundanpassade konsulttjänster. Vi har ett coachande arbetssätt och förhållningssätt.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, så måste jag finna henne där hon är och börja just där.”

Sören Kierkegaard